Ứng Dụng Của Ắc Quy VRLA-AGM LONG (KungLong Battery)

Ứng Dụng Của Ắc Quy VRLA-AGM LONG (KungLong Battery)

Ứng Dụng Của Ắc Quy LONG

Ứng Dụng Của Ắc Quy VRLA-AGM LONG (KungLong Battery)

Bình ắc quy LE LONG đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống ISO9001, TL9000, ISO14001,ISO17025, ISO 45001, các sản phẩm pin ắc quy mang thương hiệu “LONG”, thông qua sản xuất chuẩn xác và đảm bảo sản phẩm tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng, toàn bộ sản phẩm pin ắc quy kín khí đều đạt tiêu chuẩn quy định an toàn UL, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

Xem thêm tại: https://pdc-tech.vn/danh-muc/san-pham/binh-ac-quy/ac-quy/ac-quy-long/

Rate this post