Dịch Vụ

Sửa chữa bộ lưu điện (UPS)

UPS là thiết bị quan trọng trong hệ thống lưu trữ dự phòng điện năng cho các thiết bị. PDC-TECH cung cấp các dịch vụ sửa chữa bộ lưu điện UPS theo yêu cầu.