Dịch Vụ

Dịch Vụ Dành Cho Doanh Nghiệp Vừa & Lớn (For Business)

Dịch vụ PDC-Tech cung cấp đi kèm các hợp đồng và phụ lục hợp đồng kinh tế. Các dịch vụ cung cấp tại nhà máy và triển khai nhanh chóng các hệ thống giúp người dùng giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Dịch Vụ Cho Gia Đình (For Home)

Dịch vụ của PDC-Tech dành cho hộ gia đình, cá nhân bao gồm các dịch vụ về triển khai kiểm tra, lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng định kỳ tại nhà. Với đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng và nhiều kinh nghiệm sẽ xử lý vấn đề của mọi người với phương án tối ưu nhất.