Inverter Nối Lưới

Biến Tần Năng Lượng (On-grid/ Off-grid / Hybrid). Biến tần năng lượng mặt trời là thiết bị quan trọng có chức năng chuyển đổi dòng điện DC từ các tấm pin năng lượng mặt trời thành dòng điện AC để hoà lưới hoặc sử dụng.