Kích Điện DC-AC

Kích Điện DC-AC chuyển đổi từ ắc quy lên 220Vac – cung cấp cho phụ tải theo công suất thiết kế.