Phần Mềm

Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng PowerPanel® Business

Phần mềm quản lý năng lượng UPS CyberPower hàng đầu cho doanh nghiệp. Giao diện trực quan mới Phần mềm được thiết kế với giao diện trực quan mới, được mã hóa màu để xác nhận ngay lập tức trạng thái nguồn và cảnh báo hệ thống. Giám sát tình trạng UPS Phần mềm cung cấp tổng quan về hệ thống, bao gồm thông tin quan trọng của UPS, để giám sát và đảm bảo hoạt động trơn tru. Máy tính tắt nhẹ nhàng Phần mềm thực hiện tắt máy tính để tránh mất dữ liệu khi xảy ra sự cố mất điện đột xuất [...]

Phần Mềm Quản Lý Năng Lượng PowerPanel® Personal

PowerPanel® Personal - Phần mềm quản lý năng lượng UPS CyberPower lý tưởng cho gia đình và văn phòng Giám sát tình trạng UPS Phần mềm cung cấp tổng quan về hệ thống, bao gồm thông tin quan trọng của UPS, để giám sát và đảm bảo hoạt động trơn tru. Máy tính tắt nhẹ nhàng Phần mềm thực hiện tắt máy tính để tránh mất dữ liệu khi xảy ra sự cố mất điện đột xuất hoặc sự cố hệ thống. Lập trình Tắt máy/Khỏi động lại Phần mềm cho phép cấu hình lịch tắt / khởi động lại UPS và máy tính vào [...]