Ắc quy miễn bảo dưỡng (MF – Maintainence Free): Miễn bảo dưỡng có nghĩa là người dùng không cần phải can thiệp bằng cách châm nước như dòng sản phẩm 1). Đối với dòng sản phẩm này, khi charge khí vẫn thoát ra ngoài nhưng ít hơn dòng sản phẩm châm nước; khi để không đúng vị trí (nghiêng, sấp, …) thì dung dịch bên trong acquy sẽ thoát ra ngoài.
Dòng sản phẩm này được thiết kế hầu hết cho mục đích “khởi động” hay còn gọi là “kích điện” – điều này thể hiện ở hai cực của acquy (thông thường hai cực của dòng sp này được thiết kế theo dạng tròn và rất lớn – vì khi kích điện, ví dụ cho xe tải, xe ô tô, máy phát, … acquy cần phóng một lượng điện cực lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn để khởi động động cơ).
Tuy nhiên, mặc dù được gọi là “miễn bảo dưỡng” việc kiểm tra định kỳ vẫn là quan trọng để đảm bảo ắc quy hoạt động hiệu quả. Việc này bao gồm việc kiểm tra mức nước (nếu có thể mở được), kiểm tra cấp độ sạc và kiểm tra dòng điện khởi động. Nếu cần thiết, bạn nên tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất và thực hiện bảo dưỡng theo đúng quy trình.