Thiết Bị Điện Mặt Trời

THIẾT BỊ ĐIỆN MẶT TRỜI
Điện năng lượng mặt trời (ĐMT) đang dần trở thành xu hướng của tương lai bởi đây là nguồn năng lượng sạch, ổn định và đem lại rất nhiều lợi ích cũng như thân thiện với môi trường.
Hệ thống ĐMT có thể chia thành 3 loại như sau:
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On Grid). Hệ thống điện mặt trời độc lập (Off Grid). Hệ thống điện mặt trời kết hợp (Hybrid).