APOLLO - WITH EXTERNAL BATTERY

Apollo là một thương hiệu của Đài Loan, thành lập từ năm 1994, chuyên sản xuất bộ lưu điện (UPS) và bộ kích điện (Inverter) chuyên nghiệp.