Hệ thống UPS Dự phòng

Hệ thống UPS Dự phòng – Dòng sản phẩm SOHO
Năng lượng dự phòng đáng tin cậy với thiết kế nhỏ gọn. UPS tiết kiệm năng lượng để tiết kiệm 70% mức tiêu thụ điện. Điều chỉnh Điện áp Tự động (AVR) tích hợp cho nhà và văn phòng nhỏ.