Ắc Quy LONG

Ắc quy Long được ứng dụng trong các hệ thống nguồn dự phòng, nguồn năng lượng tái tạo, nguồn tuổi thọ cao.