Máy sạc ắc quy

Máy sạc ắc quy chuyên dụng (tự động và không tự động) – sử dụng cho nhiều dung lượng ắc quy. Máy sạc có nhiều cấp điện áp sạc và điều chỉnh dòng sạc.