Product Tag - Ắc Quy Xả Sâu

Ắc quy xả sâu phù hợp với các ứng dụng phóng xả dòng lớn, với mức xả sâu hơn so với dòng AGM thông dụng.