Product Tag - ẮC QUY XẢ SÂU

Ắc quy xả sâu phù hợp với các ứng dụng phóng xả dòng lớn, với mức xả sâu hơn so với dòng AGM thông dụng.