Ắc Quy LONG – Dòng WP (WP Series) – Chuyên ứng dụng cho nguồn dự phòng (Backup power), nguồn công suất cao (High rate power)