Ắc Quy LONG – Dòng KPH – Chuyên ứng dụng cho nguồn dự phòng (Backup power), nguồn tuổi thọ dài (Long life power), nguồn công suất cao (High rate power), nguồn năng lượng tái tạo (Green power)