Tag - ắc quy vision

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH BA CÔNG NGHỆ ẮC QUY AXIT CHÌ (AGM, AGM-GEL, PURE GEL)

Do công nghệ khác nhau dẫn tới những tính năng cũng như ưu điểm, nhược điểm cho các dòng ắc quy axit chì kín khí khác nhau, ta sẽ phân tích và so sánh các công nghệ ắc quy axit chì kín khí đang có trên thị trường.