Tag - Ắc quy Vision

Ắc quy Vision

So Sánh Các Công Nghệ Ắc Quy Axit Chì

Do công nghệ khác nhau dẫn tới những tính năng cũng như ưu điểm, nhược điểm cho các dòng ắc quy axit chì kín khí khác nhau, ta sẽ phân tích và so sánh các công nghệ ắc quy axit chì kín khí đang có trên thị trường. Ắc quy axit chì nước được sử dụng tấm các AGM (Absorb Glass Mat-Tấm bông sợi thủy tinh) nên được gọi là ắc quy AGM.