Ắc Quy GLOBE

ẮC QUY GLOBE – KUNG LONG BATTERIES

acquy-globeNăm 1996, Kung Long Batteries thành lập nhà máy đầu tiện tại Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH Lê Long Việt Nam. Ắc quy Globe là một sản phẩm của LeLong Viet Nam, là thương hiệu ắc quy dành cho người Việt.

PDC-Tech cung cấp sản phẩm ắc quy Globe dành cho nguồn xe điện, thiết bị điện tử, nguồn dự phòng,.v.v

Globe battery