Value SOHO
TOWER UPS VỚI SOCKET ĐỊA PHƯƠNG CHO ỨNG DỤNG SOHO
Năng lượng xanh UPS bảo vệ nguồn điện đáng tin cậy có Điều chỉnh Điện áp Tự động (AVR) tích hợp cho nhà và văn phòng nhỏ và nhà văn phòng