Bộ lưu điện cửa cuốn hay bình UPS cửa cuốn là thiết bị giúp motor cửa cuốn hoạt động bình thường khi điện lưới gặp sự cố.