Ắc Quy SAITE - Dòng AGM

Các sản phẩm ắc quy SAITE sản xuất được ứng dụng ở hầu hết các lĩnh vực công nghiệp: UPS, viễn thông, điện lực, năng lượng tái tạo, các ứng dụng lưu trữ điện từ nhỏ đến lớn.