Ắc Quy SAITE

» Dòng sản phẩm ắc quy chuyên dụng cho các hệ thống nguồn: Trung tâm dữ liệu –  Viễn thông – Điện lực – Dân dụng – An ninh – Năng lượng tái tạo.
Điện áp danh định 2V – 6V – 12V. Dung lượng danh định từ 5Ah đến 3000Ah.