Dòng WPL – chuyên ứng dụng cho nguồn dự phòng, nguồn công suất cao.