Dòng WP – chuyên dùng cho nguồn điện dự phòng, nguồn tái sử dụng, nguồn công suất cao.