Ắc Quy LONG – Dòng U1 – Chuyên ứng dụng cho nguồn dự phòng xe điện, xe tự hành AGV, Robot công nghiệp,…