Nạp Không Tự Động

Nạp ắc quy Hansinco chuyên dụng – có nhiều dòng sạc đáp ứng cho nhiều dung lượng ắc quy khác nhau. Máy nạp không hoàn toàn tự động và phải được ngắt kết nối khi đầy bình.