Luxpower Tek

LUXPOWER Technology được thành lập bởi các kỹ sư hàng đầu trong ngành năng lượng mới, những người đã phát triển các loại biến tần lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời và các hệ thống quản lý năng lượng trong hơn 15 năm.