Biến tần DEYE – chuyên dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời có lưu trữ.