Bộ Lưu Điện UPS Cửa Cuốn

Bộ lưu điện cửa cuốn hay bình UPS cửa cuốn là thiết bị giúp motor cửa cuốn hoạt động bình thường khi điện lưới gặp sự cố.