Bộ lưu điện

Chuyên phân phối bộ lưu điện (UPS) chính hãng. Đáp ứng được các yêu cầu dự phòng điện cho các loại phụ tải với nhiều công suất.