Pin Lithium

Giải pháp cung cấp nguồn điện chủ động trong lĩnh vực xe điện, xe golf, xe AGV tự hành, xe đạp điện, lưu trữ data center, UPS, trạm viễn thông với Pin lithium.